Telefon kontaktowy75 7221728
E-mail kontaktowyszkola@siekierczyn.pl
O SZKOLE | DOKUMENTY | ZAMÓWIENIA | KONTAKT

PROJEKTY UNIJNE

Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych

Zajęcia dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy

W roku szkolnym 2012/2013 w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych”, współfinansowanego z funduszu Unii Europejskiej, w ramach działania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, prowadzone są zajęcia dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy. Opieką logopedyczną w dwóch grupach objętych jest sześciu uczniów z klasy pierwszej, w tym czterech ze Szkoły w Siekierczynie i dwóch ze Szkoły Filialnej w Zarębie.

Celem zajęć jest ukształtowanie prawidłowej artykulacji zaburzonych głosek. Dzieci podczas zajęć uczestniczą w ćwiczeniach narządów artykulacyjnych, ćwiczeniach oddechowych, rozwijają słuch fonematyczny. Uczą się prawidłowej artykulacji zaburzonych głosek. Ćwiczą wymowę powtarzając za nauczycielem, nazywając obrazki. Podczas zajęć doskonalą pamięć słuchową i wzrokową oraz rozwijają procesy myślenia słowno-pojęciowego.

Ważnym elementem zajęć są pomoce dydaktyczne, które uatrakcyjniają ćwiczenia. Kolorowe gry zachęcają do aktywności i pokonywania trudności.

Prowadzący zajęcia: Elżbieta Łuksza

Linki:

Projekt z klasą
Stronę dwiedziło: 116035 osób.
AKTUALNOŚCI | O SZKOLE | DOKUMENTY | ZAMÓWIENIA | KONTAKT
Copyright © SP w Siekierczynie - 2012