Telefon kontaktowy75 7221728
E-mail kontaktowyszkola@siekierczyn.pl
O SZKOLE | DOKUMENTY | ZAMÓWIENIA | KONTAKT

PROJEKTY UNIJNE

Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych

W roku szkolnym 2012/2013 dziesięcioro dzieci z klasy I Gminnej Szkoły Podstawowej w Siekierczynie i pięcioro ze Szkoły Filialnej w Zarębie ma możliwość uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych realizowanych w ramach projektu unijnego Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych. Pierwszoklasiści uczestniczą m. in. w zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji oraz w zajęciach dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych. Zajęcia rozpoczęły się 15 października 2012 r., a zakończą się 30 czerwca 2013 r.

Głównym celem zajęć jest przezwyciężanie trudności w zakresie opanowania umiejętności czytania, pisania, poprawy techniki i tempa czytania i pisania oraz rozwijanie zdolności w zakresie czynności umysłowych ważnych dla uczenia się matematyki, rozwijanie sprawności liczenia i sprawności rachunkowych.

Dzieci mają już pierwsze godziny zajęć za sobą. Świetnie radziły sobie z przygotowanymi zadaniami.

Indywidualizacja Indywidualizacja Indywidualizacja Indywidualizacja Indywidualizacja Indywidualizacja Indywidualizacja Indywidualizacja Indywidualizacja
Linki:

Projekt z klasą
Stronę dwiedziło: 116035 osób.
AKTUALNOŚCI | O SZKOLE | DOKUMENTY | ZAMÓWIENIA | KONTAKT
Copyright © SP w Siekierczynie - 2012