Telefon kontaktowy75 7221728
E-mail kontaktowyszkola@siekierczyn.pl
O SZKOLE | DOKUMENTY | ZAMÓWIENIA | KONTAKT

PROJEKTY UNIJNE

REALIZACJA PROJEKTU „INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH”

ROK SZKOLNY 2012/2013

Od 15 października 2012 r. kontynuujemy realizację programu „Wiem, umiem rozumiem” w ramach Projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, działanie 9.1.2.

W roku szkolnym 2012/2013 wsparciem w ramach Projektu zostało objętych 14 uczniów ( w tym 6 dziewczynek i 8 chłopców) z klas I w siedzibie szkoły oraz w szkole filialnej w Zarębie. Uczniowie zostali zakwalifikowani do udziału w zajęciach na podstawie wstępnej diagnozy przeprowadzonej wiosną 2012 r. Ze względu na fakt, że przybywają do I klasy uczniowie spoza naszych oddziałów przedszkolnych, diagnoza została powtórzona we wrześniu 2012 r. Wszystkie dzieci wymagające wsparcia, bez względu na płeć i za zgodą rodziców, zostały objęte zajęciami.

W roku szkolnym 2012/2013 wsparciem w ramach Projektu zostało objętych 14 uczniów ( w tym 6 dziewczynek i 8 chłopców) z klas I w siedzibie szkoły oraz w szkole filialnej w Zarębie. Uczniowie zostali zakwalifikowani do udziału w zajęciach na podstawie wstępnej diagnozy przeprowadzonej wiosną 2012 r. Ze względu na fakt, że przybywają do I klasy uczniowie spoza naszych oddziałów przedszkolnych, diagnoza została powtórzona we wrześniu 2012 r. Wszystkie dzieci wymagające wsparcia, bez względu na płeć i za zgodą rodziców, zostały objęte zajęciami.

Indywidualizacja Indywidualizacja Indywidualizacja Indywidualizacja Indywidualizacja Indywidualizacja Indywidualizacja
Linki:

Projekt z klasą
Stronę dwiedziło: 116035 osób.
AKTUALNOŚCI | O SZKOLE | DOKUMENTY | ZAMÓWIENIA | KONTAKT
Copyright © SP w Siekierczynie - 2012