Telefon kontaktowy75 7221728
E-mail kontaktowyszkola@siekierczyn.pl
O SZKOLE | DOKUMENTY | ZAMÓWIENIA | KONTAKT

PROJEKTY UNIJNE

Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji

Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego

Projekt „Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego jest kolejnym projektem realizowanym przez Gminną Szkołę Podstawową w Siekierczynie.

Główne cele projektu to:

Znaleźliśmy się w gronie 250 szkół w województwie dolnośląskim realizujących ten projekt. Korzystając ze wsparcia merytorycznego i finansowego w szkole realizowane są zajęcia pozalekcyjne: koło matematyczne, koło przyrodniczo-ekologiczne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze matematyczno-przyrodnicze oraz matematyczne. Ponadto grupa 12 uczniów została objęta opieką  pedagogiczno-psychologiczną tutora. Tutoring jest metodą pracy z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych. To metoda, stwarzająca możliwości integralnego rozwoju: intelektualnego i psychologicznego ucznia, opierająca się na spotkaniach indywidualnych tutora z uczniem. Efektem tutoringu jest wzrost odpowiedzialności uczniów za własny rozwój. Uczniowie będą również uczestniczyć w 3 wycieczkach dydaktycznych na terenie Dolnego Śląska, 3 wyjazdach na zajęcia do MultiCentrum oraz wezmą udział w zajęciach pozaszkolnych.

Jakie korzyści da nam udział w tym projekcie?

Linki:

Projekt z klasą
Stronę dwiedziło: 116035 osób.
AKTUALNOŚCI | O SZKOLE | DOKUMENTY | ZAMÓWIENIA | KONTAKT
Copyright © SP w Siekierczynie - 2012