Telefon kontaktowy75 7221728
E-mail kontaktowyszkola@siekierczyn.pl
O SZKOLE | DOKUMENTY | ZAMÓWIENIA | KONTAKT

PROJEKTY UNIJNE

Pracownia przyrodnicza w każdej gminie

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego
Priorytet  7  Rozbudowa i modernizacja infrastruktury placówek edukacyjnych na Dolnym Śląsku.
Działanie 7.2  Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych.

Projekt „Pracownia przyrodnicza w każdej gminie” powstał w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Skierowano go do uczniów szkół podstawowych oraz nauczycieli przyrody 118 szkół podstawowych z Województwa Dolnośląskiego. Ogólnym celem Projektu jest wyposażenie szkół podstawowych w dolnośląskich gminach w niezbędny sprzęt dydaktyczny, umożliwiający efektywne rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów, zwłaszcza w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych do realizacji zajęć. Pracownie przyrodnicze umożliwią wykorzystanie aktywizujących metod nauczania, a zwłaszcza eksperymentu uczniowskiego. Uatrakcyjnienie nauczania przyczyni się do podniesienia poziomu wyników na zewnętrznym sprawdzianie z przedmiotów przyrodniczych jak również ma spowodować wzrost zainteresowania naukami matematyczno - przyrodniczymi.

Projekt “Pracownia przyrodnicza w każdej gminie” jest komplementarny z  projektami: “Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów" (9.4) oraz „Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie oświaty”(9.1.2)

W roku szkolnym 2010/2011 dostarczono do placówki sprzęt o wartości 160 tys. zł. W jego skład wchodzą miedzy innymi tablica interaktywna z podstawą jezdną i projektorem, 7 komputerów z oprogramowaniem, wizualizer, system umożliwiający testowanie wiedzy i umiejętności uczniów, elektroniczne plansze poglądowe, kamera, aparat cyfrowy, mikroskopy oraz szereg zestawów do przeprowadzania badań. Pozwala to na zaprojektowanie i przeprowadzenie większości doświadczeń przewidzianych w ramach programu nauczania przyrody, wizualizację przebiegu eksperymentów oraz efektywne sprawdzanie wiedzy uczniów. Należy dodać, że całe wyposażenia znalazło swoje miejsce w odnowionej klasie. Z funduszy Gminy Siekierczyn zakupiono meble i dostosowano pomieszczenie tak, że powstała nowoczesna pracownia przyrodnicza. Dzięki temu zajęcia z przyrody cieszą się wśród uczniów największą popularnością.

Zajęcia koła przyrodniczego

Zajęcia z mikroskopem
Poznajemy rośliny iglaste
Doświadczenia badające zjawisko magnetyzmu
Poznajemy skały i minerały
Linki:

Projekt z klasą
Stronę dwiedziło: 116034 osób.
AKTUALNOŚCI | O SZKOLE | DOKUMENTY | ZAMÓWIENIA | KONTAKT
Copyright © SP w Siekierczynie - 2012