Telefon kontaktowy75 7221728
E-mail kontaktowyszkola@siekierczyn.pl
O SZKOLE | DOKUMENTY | ZAMÓWIENIA | KONTAKT

PROJEKTY UNIJNE

EINSTEIN  |  GALERIA

O programie

EINSTEIN

W Gminie Siekierczyn, podobnie jak we wszystkich innych gminach powiatu lubańskiego, od lutego bieżącego roku realizowany jest projekt „Einstein – każdy ma w sobie ukryty potencjał” Jest on finansowany ze środków Unii Europejskiej.

Główne cele tego przedsięwzięcia to wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów o utrudnionym dostępie do szeroko pojętego zaplecza kulturowego i naukowego oraz rozwój kompetencji kluczowych.

Kompetencje kluczowe zostały określone w Zaleceniach Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE). Obejmują umiejętności: porozumiewania się w języku ojczystym, porozumiewania się w językach obcych, matematyczne i podstawowe naukowo – techniczne, informatyczne, uczenia się, społeczne i obywatelskie, inicjatywności i przedsiębiorczości, świadomości i ekspresji kulturalnej.

W powiecie lubańskim szczególny nacisk kładzie się na rozwój kompetencji matematyczno – przyrodniczych, językowych, informacyjno – komunikacyjnych i przedsiębiorczości we współpracy ze środowiskiem lokalnym.

Dzięki przystąpieniu naszego samorządu do realizacji Projektu otrzymaliśmy możliwość przeprowadzenia zajęć o takim charakterze i na taką skalę, na jakie nas samych nie byłoby raczej stać. Na każde uczące się w szkole podstawowej i w gimnazjum dziecko otrzymaliśmy kwotę 600 zł.. Fundusze te mamy wykorzystać terminie od 01.02.2010 r. do 31.07.2011 r.

Warunkiem przystąpienia do Projektu było opracowanie przez szkołę programu rozwojowego oraz pakietu programów zajęć pozalekcyjnych.

W szkole podstawowej nauczyciele opracowali dziesięć zadań.

Są to programy:

W ramach tych zadań będą odbywały się bardzo zróżnicowane, atrakcyjne dla dzieci zajęcia i co w obecnych czasach jest dość ważne, wszystkie te formy będą dla uczniów naszej szkoły bezpłatne.

Trudno byłoby dokładnie opisać to, co w ciągu najbliższego półtora roku będzie się działo, ale wszystkich zainteresowanych będziemy systematycznie informować o realizacji zadań Projektu. Wspomnę tylko , że przewidziane są zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem atrakcyjnych i nowoczesnych pomocy, interesujące wycieczki jenodnodniowe i kilkudniowe w obrębie województwa dolnośląskiego, spektakle i warsztaty teatralne dla dużych grup uczniów, spotkania z interesującymi osobami. Wszystkie formy pracy są przemyślane i zaplanowane w taki sposób, by przyniosły naszym uczniom możliwie największe korzyści.

Dzieci w czasie zajęć na pewno nie tylko wiele się nauczą ,ale także będą się świetnie bawiły. Rodzice otrzymali już formularze zgłoszeniowe dla swoich pociech. Zbierają je wychowawcy klas, ponieważ niezależnie od tego, w ilu zajęciach dziecko weźmie udział, zgłoszenie wypełnia się tylko raz.

„”Einstein rusza”!

Nauczyciele przygotowywali się do tego przedsięwzięcia od października 2009 roku. Wykonali „tytaniczną pracę”. Wszystkie programy zajęć pozalekcyjnych musiały być opracowane pod względem dydaktycznym wraz z oszacowaniem kosztów potrzebnych sprzętów, materiałów, pomocy dydaktycznych oraz usług takich jak: wynajem autokarów, zakup wyżywienia, zakup biletów wstępów, zatrudnienie przewodników, wykupienie noclegów. Pierwsza część zadania nie sprawiła naszym pedagogom wiele problemu. Z radością planowali, czego dodatkowego i w jaki sposób nauczyć dzieci.

Druga część była „drogą przez mękę”. Dały nam się we znaki zmieniające się co jakiś czas dokumenty, które oczywiście wypełnialiśmy i potem znowu … wypełnialiśmy. Przeszkadzały różne sprzeczne ze sobą informacje. Denerwowało to, że potrzebne do rozpoczęcia realizacji zadań dokumenty nie były przygotowane na początku, tylko ukazywały się stopniowo, co nie pozwalało nam na wyrobienie sobie klarownego obrazu całości wymagań.

Nasza szkoła po raz pierwszy bierze udział w tego typu projekcie i potrzebowaliśmy dużego wsparcia. Bardzo pomogli nam pani Elżbieta Leszczyńska, pan Radosław Bednarski, pani Anna Czaja - Sobieraj, pan Tomasz Hajdel.

Mamy nadzieję, że przebrnęliśmy przez to, co dla nas najmniej przyjemne i najtrudniejsze, a teraz będziemy radośnie pracować z korzyścią dla młodych mieszkańców naszej gminy.

Linki:

Projekt z klasą
Stronę dwiedziło: 116035 osób.
AKTUALNOŚCI | O SZKOLE | DOKUMENTY | ZAMÓWIENIA | KONTAKT
Copyright © SP w Siekierczynie - 2012